profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia
91 449 42 93, 91 449 41 43  
Czytelnia
91 449 40 95  
Informatorium
91 449 42 28  
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
91 449 41 98  

Sieć biblioteczna

 • Biblioteki Wydziałowe
 • Wypożyczalnia Językowa
 • Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej
 • Godziny otwarcia
 • Dydaktyka
 • Szkolenie biblioteczne
 • Pomoc
 • Zaproponuj książkę
 • Z życia biblioteki
 • Kontakt - dane teleadresowe
 • Projekt DUN

Katalog biblioteczny

Na skróty

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa - ZASÓB ZUT
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa

Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

 • Centralny Katalog Rozproszonych Zasobów Bibliotek Szczecina i Regionu

CEON Repozytorium

 • Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Repozytorium Otwartych Danych

 • RepOD

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Wybrane wskaźniki oceny czasopism - Lista Filadelfijska

Lista Filadelfijska

Określenie  „Lista filadelfijska” jest  niejednoznaczne.
 
Pierwotnie:   Określenie „Lista filadelfijska” zostało użyte w Polsce po raz pierwszy  w  1998 r. dla nazwania  wykazu  prestiżowych czasopism rejestrowanych w bazach-indeksach cytowań Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii. Na podstawie ich zasobów obliczano  impact factor czasopism  i  publikowano  corocznie  - podobnie jak dzisiaj-  w bazie Journal Citation Report (JCR) . Ówcześnie nie było powszechnego dostępu do tych komercyjnych baz. Dlatego korzystano z  będącej w wolnym dostępie Master Journal List, która  choć nie podawała wartości IF  była wykazem czasopism  rejestrowanych w ww  indeksach  cytowań  i to właśnie ona była identyfikowana  jako  „Lista filadelfijska”.

Obecnie:  Dziś Instytut Informacji Naukowej z Filadelfii  jest częścią korporacji Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters), a Master Journal List  jest teraz wykazem czasopism(ok. 17 tys.) rejestrowanych we wszystkich bazach posiadanych przez tę korporację. Są to m.in. Biological Abstracts, Zoological Record czy różne dziedzinowe wydania Current Contents, które nie są indeksami cytowań.  Dlatego wracając do źródeł  „Listą filadelfijską” określa się bazę  Journal Citation Report (ok. 11 tys. tytułów) będącą również podstawą Części A Listy czasopism punktowanych  MNiSW.
MNiSW od dłuższego czasu w oficjalnych dokumentach nie posiłkuje się określeniem „Lista filadelfijska” lecz  używa określenia „czasopisma posiadające impact factor” lub czasopisma z bazy JCR.

W bazie PUBLI -w rekordach do 2011 włącznie- informacja „Czasopismo na Liście filadelfijskiej” oznacza, że dany tytuł znajdował się  na Master Journal List. Od roku 2012 w bazie PUBLI podawane będą wartości Impact Factor, punktacja czasopism znajdujących się na liście MNiSW oraz numer DOI publikacji.
Określenie "Czasopismo na liście filadelfijskiej" zostało zastąpione przez "IF czasopisma"

Logo - Infrastruktura i ¦rodowisko Narodowa Strategia Spójno¶ci
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W Bibliotece realizowany jest projekt pt.: "Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie" Umowa nr UDA-POIS.13.01-003/08-0

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © Biblioteka Główna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2012 - 2016

Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk