• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Impact Factor, baza JCR - Wybrane wskaźniki oceny czasopism

Impact Factor, baza JCR

Impact Factor (IF) - to wskaźnik prestiżu i oddziaływania czasopisma na środowisko naukowe, świadczący o częstości cytowania publikacji zamieszczonych w danym czasopiśmie - obliczany na bazie zasobów baz Web of Science.
IF obliczany jest według wzoru:  IF = B/C  gdzie 
B – to łączna liczba cytowań, jakie uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat.
C – to liczba publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu tych ostatnich dwóch lat.
Wykaz IF za określony rok ukazuje się w połowie roku następnego.

Wykaz  czasopism posiadających impact factor dostępny jest w bazie Journal Citation Reports (JCR) tworzonej na podstawie indeksów cytowań wydawcy Clarivate Analytics (dawniejThomson Reuters).
Baza JCR (w ramach licencji krajowej dostęp do danych od rocznika 2007) składa się z dwóch kolekcji:
-Journal Citation Reports (JCR) Science Edition
-Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition

Można je przeszukiwać osobno lub łącznie.

Instrukcja korzystania z bazy JCR

 Journal Citation Reports jest podstawą opracowywanego przez MNiSW „Wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową"

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk