• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Indeks Hirscha - Wybrane wskaźniki oceny czasopism

Indeks Hirscha

Indeks Hirscha (h-indeks) to współczynnik wprowadzony w 2005 roku do oceny osiągnięć naukowca z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby ich cytowań.
H-indeks jest to liczba h publikacji, których liczba cytowań jest równa lub większa od h.
H-indeks = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy.

W związku z dużą popularnością indeksu Hirscha funkcję jego wyliczenia na swoich zasobach wprowadziły bazy Web of Science i Scopus.
Indeks Hirscha dla publikacji znajdujących się w Google Scholar, wyliczany jest przez bezpłatny program Publish or Perish (który należy zainstalować na swoim komputerze - do pobrania na stronie http://www.harzing.com/pop.htm#download) lub za pomocą usługi Google Scholar Citations.

Wskaźnika Hirscha jest  stosowany  w odniesieniu zarówno do indywidualnego autora, zespołu specjalistów, instytucji i ośrodków naukowych, dyscyplin czy czasopism naukowych. W różnych źródłach h-indeks jest odmienny w zależności od zróżnicowanego  zasobu baz.

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk