|
  • angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie - link do strony głównej - Logo
strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Lista czasopism punktowanych MNiSW - Wybrane wskaźniki oceny czasopism

1. Listy czasopism punktowanych MNiSW z 9 grudnia 2016

Wykaz czasopism punktowanych z dnia 9 grudnia 2016 r.

Część A wykazu czasopism naukowych - zawiera czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu impact factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

Część B wykazu czasopism naukowych - zawiera czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C wykazu czasopism naukowych - zwiera czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach


Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 (26.01.2017): http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych-za-lata-2013-2016.html

2. Listy czasopism punktowanych MNiSW z 18 XII 2015 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Komunikat z 1 lipca 2016 r. zmieniający Wykaz czasopism punktowanych z dnia 18 grudnia 2015 r.

Część A wykazu czasopism naukowych - zawiera czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu impact factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

Część B wykazu czasopism naukowych - zawiera czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C wykazu czasopism naukowych - zwiera czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

3. Listy czasopism punktowanych MNiSW z 31 XII 2014

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z 31 grudnia 2014 (dotyczy artykułów opublikowanych w 2014 r.)

Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych
posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports (JCR) - obejmue 10996 czasopism naukowych.

Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych
nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmuje 2616
czasopism naukowych.

Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych
znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) -
obejmuje 4272 czasopisma naukowe.

 

 

4. Listy czasopism punktowanych MNiSW z 17 XII 2013

Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10804 czasopism naukowych;
Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2623 czasopism naukowych;
Część C  zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4262 czasopism naukowych.

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk