• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Lista Filadelfijska - Wybrane wskaźniki oceny czasopism

Lista Filadelfijska

Określenie  „Lista filadelfijska” jest  niejednoznaczne.
 
Pierwotnie:   Określenie „Lista filadelfijska” zostało użyte w Polsce po raz pierwszy  w  1998 r. dla nazwania  wykazu  prestiżowych czasopism rejestrowanych w bazach-indeksach cytowań Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii. Na podstawie ich zasobów obliczano  impact factor czasopism  i  publikowano  corocznie  - podobnie jak dzisiaj-  w bazie Journal Citation Report (JCR) . Ówcześnie nie było powszechnego dostępu do tych komercyjnych baz. Dlatego korzystano z  będącej w wolnym dostępie Master Journal List, która  choć nie podawała wartości IF  była wykazem czasopism  rejestrowanych w ww  indeksach  cytowań  i to właśnie ona była identyfikowana  jako  „Lista filadelfijska”.

Obecnie:  Dziś Instytut Informacji Naukowej z Filadelfii  jest częścią korporacji Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters), a Master Journal List  jest teraz wykazem czasopism(ok. 17 tys.) rejestrowanych we wszystkich bazach posiadanych przez tę korporację. Są to m.in. Biological Abstracts, Zoological Record czy różne dziedzinowe wydania Current Contents, które nie są indeksami cytowań.  Dlatego wracając do źródeł  „Listą filadelfijską” określa się bazę  Journal Citation Report (ok. 11 tys. tytułów) będącą również podstawą Części A Listy czasopism punktowanych  MNiSW.
MNiSW od dłuższego czasu w oficjalnych dokumentach nie posiłkuje się określeniem „Lista filadelfijska” lecz  używa określenia „czasopisma posiadające impact factor” lub czasopisma z bazy JCR.

W bazie PUBLI -w rekordach do 2011 włącznie- informacja „Czasopismo na Liście filadelfijskiej” oznacza, że dany tytuł znajdował się  na Master Journal List. Od roku 2012 w bazie PUBLI podawane będą wartości Impact Factor, punktacja czasopism znajdujących się na liście MNiSW oraz numer DOI publikacji.
Określenie "Czasopismo na liście filadelfijskiej" zostało zastąpione przez "IF czasopisma"

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk