• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wskaźniki SJR i SNIP - Wybrane wskaźniki oceny czasopism

Wskaźniki SJR i SNIP

SJR i SNIP – wskaźniki oceny czasopism obliczane na podstawie analizy cytowań pobranych z bazy Scopus. Każdy z nich obliczany jest w inny sposób, a obydwa wzajemnie uzupełniają się w ocenie czasopisma.

SJR (SCImago Journal Rank) – punktem wyjścia do obliczeń tego wskaźnika jest twierdzenie, że nie wszystkie cytowania są sobie równe. Na wartość cytowania bezpośredni wpływ ma dziedzina wiedzy, którą czasopismo reprezentuje oraz jakość i reputacja czasopisma cytującego. Inaczej ujmując - czasopismo przekazuje swój prestiż innemu czasopismu przez fakt zacytowania go. Przy obliczaniu wskaźnika SJR autocytowania ograniczono do 1/3 ogólnej  liczby cytowań uzyskanych przez dane czasopismo.

SNIP  (Source-Normalized Impact per Paper) mierzy kontekstowy wpływ cytowania  przypisując mu wartość w zależności od ogólnej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy. Pod uwagę brana jest ilość artykułów cytujących dane czasopismo w powiązaniu z ilością pozycji w wykazach wykorzystanej literatury (references) tych artykułów. To references tworzą kontekst cytowania. W tych dyscyplinach, gdzie cytowania nie są liczne, a wykaz literatury zawiera tylko kilka pozycji - pojedyncze cytowanie nabiera większej wartości. Odwrotnie jest w dziedzinach o bardzo wysokiej liczbie cytowań, gdzie dość często spotyka się listy literatury zawierające powyżej 300 pozycji. Wtedy pojedyncze cytowanie traci na wartości.
Przy obliczaniu tego wskaźnika cytowania i autocytowania mają jednakową wagę.

Więcej w artykule "Wskaźniki oceny czasopism SJR i SNIP - alternatywa dla IF"   http://psb.ur.edu.pl/sites/default/files/pdf/wskazniki_oceny_czasopism_sjr_i_snip.pdf

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk