• angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej

W oparciu o posiadane normy oraz bazy Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej udziela:

>> ogólnych informacji związanych ze zbiorami norm i wydawnictw normalizacyjnych, cen norm polskich, zbiorów dokumentów patentowych polskich i zagranicznych

>> informacji specjalistycznych dotyczących powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi, informacji o wprowadzeniach norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych, wykazów norm na zamówiony temat, aktualizacji norm >> prowadzimy też  wyszukiwania  w polskich i zagranicznych bazach danych patentowych.

Kliknij w link poniżej, aby przeczytać więcej informacji

Informacje o nas »

Świadectwo stosowania SZBI

Świadectwo stosowania SZBI

Dyplom

Dyplom

Urząd Patentowy RP PKN

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk