|
  • angielska wersja strony www.bg.zut.edu.pl
  • kontrast strony domyślny
  • kontrast strony białe litery na czarnym tle
  • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
  • rozmiar czcionki na stronie domyślny
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
  • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty
  • profil facebook Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

Wypożyczalnia 91 449 42 93, Czytelnia 91 449 40 95, Informatorium 91 449 42 28, Sekcja Wypożyczeń Międzybibliotecznych 91 449 41 98

Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie - link do strony głównej - Logo
strona internetowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wyszukiwanie literatury - Usługi

Oddział Informacji Naukowej

Pracownicy Oddziału Informacji  Naukowej służą  pomocą wszystkim zainteresowanym.

Pomagamy w wyszukiwaniu materiałów do prac dyplomowych oraz referatów i wszelkich opracowań związanych z nauką lub tokiem studiów. Do nas można zwracać się z pytaniami dotyczącymi korzystania z serwisów internetowych, komputerowych baz danych i katalogów.

Oddział Informacji Naukowej służy także pomocą w wyszukiwaniu cytowań w dostępnych bazach (Web of Science, Scopus, Google Scholar) zainteresowanym pracownikom ZUT. Zapraszamy!

Informacji udzielamy na miejscu, a także telefonicznie i pocztą elektroniczną na podstawie źródeł dostępnych w Oddziale oraz w Internecie.

Oddział Informacji Naukowej

ul.Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin
tel. 091 449 4228

Biblioteka Główna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 140
71-073 Szczecin

tel. 91 449 49 90
fax: 91 433 65 04

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.bg.zut.edu.pl - Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 2018
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk